ติดต่อเรา


 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชัยบาดาล ม.6

ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130

โทรศัพท์ 036-461666  โทรสาร 036-461666