แบบฟอร์ม


> ใบปะหน้าคำขอรับขอใบอนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล

> ใบปะหน้ารับขออื่นๆ

> ส.พ.1 คําขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

> ส.พ.2 แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

> ส.พ.3 คำขออนุมัติแผนงานจัดตั้งสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

> ส.พ.4 แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

> ส.พ.5 คําขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

> ส.พ.6 หนังสือแสดงความจํานงเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพ

> ส.พ.7 ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

> ส.พ.10 คําขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

> ส.พ.11 คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

> ส.พ.13 คําขอโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

> ส.พ.14 หนังสือแสดงความจํานงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

> ส.พ.15 คําขอใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

> ส.พ.16 คําขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล

> ส.พ.17 หนังสือแจ้งเลิกกิจการสถานพยาบาล

> ส.พ.18 คำขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

> ส.พ.20 คําขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล

> ส.พ.21 คําขอรับใบแทนใบอนุญาตกรณีใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาลสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ

> ส.พ.22 คําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล

> ส.พ.23 รายงานประจําปีของสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

> ส.พ.24 รายงานประจําปีของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

slot gacor 4d slot anti rungkad slot demo pragmatic freechip 5000 slot online slot dana slot 88 slot dana slot pulsa TENAR4D TENAR4D INFOINDOBET RTP SLOT MAXWIN TENAR4D GALERI4D demo slot situs judi slot online slot dana gacor slot gacor maxwin slot pulsa 5000 slot88 slot anti rungkad slot88 slot gacor slot dana gacor judi slot online slot pulsa 5000 slot gacor maxwin demo slot