กลุ่มงานประกันสุขภาพ

  งานคุ้มครองสิทธิตามมาตราต่างๆ

> F1 (ม.41 สิทธิ์ UC) แบบยื่นคำร้อง-กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข

> F2 แบบยื่นคำร้อง-กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข

> F3 แบบยื่นคำร้องฯ กรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

> F4 แบบฟอร์มข้อมูลประวัติคณะอนุกรรมการ ม.41

  กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (อปท)

> ตัวอย่างโครงการป้องกันและชะลอไตวายเรื้อรัง

> ตัวอย่างโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมฯ Version110765 สปสช

  ศูนย์จัดเก็บรายได้

> คำอธิบาย แนวทางการประเมินศูนย์จัดเก็บรายได้ 4S4C

  ประกาศ/คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข และ สปสช.

> ประกาศ Program e-Claim V2.0

> ประกาศ กสธ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การรับเงิน จ่ายเงิน รักษาเงิน พ.ศ.2559 - (ข้อ26) ผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการฯ

> ประกาศ คก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หลักเกณฑ์และการบริหารกองทุนปี 2565 สปสช.

> ประกาศ สปสช. เงินช่วยเหลือวัคซีน COVID-19 (ฉ.4) ลว.26 กค. 64

> ประกาศฯ คก.การแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ความเสียหายจากวัคซีน COVID-19 ลว.23กค64

> ประกาศฯ สปสช. แนวทางผ่าตัดต้อกระจก 2556 ลง 16 ตค 56

> หนังสือแจ้ง พท. การดําเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือ (กรณีฉีดวัคซีนโควิด)

> เอกสารแนบท้ายประกาศฯ ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข (ฉ.10)2559 ลว.7 เม.ย. 59

> ประกาศการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

> รวมเลขหนังสือราชการ (แนวทางการเบิกจ่าย COVID ปี 63-65) สปสช.

  คู่มือ/เอกสารเผยแพร่

> สปสช.นำเสนอ ระบบการขอบริการยืนยันและพิสูจน์ตัวตน Authentication Code ลว. 13 ธ.ค. 64

> สปสช.นำเสนอ ระบบโปรแกรม e-Claim_2565 ลว. 13 ธ.ค. 64

> อบรมการจัดทำ Drug and Lab catalog

slot gacor 4d slot anti rungkad slot demo pragmatic freechip 5000 slot online slot dana slot 88 slot dana slot pulsa TENAR4D TENAR4D INFOINDOBET RTP SLOT MAXWIN TENAR4D GALERI4D demo slot situs judi slot online slot dana gacor slot gacor maxwin slot pulsa 5000 slot88 slot anti rungkad slot88 slot gacor slot dana gacor judi slot online slot pulsa 5000 slot gacor maxwin demo slot